O TECHNOLOGII

Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb zdecydowanej większości odbiorców. Naszą historię z budownictwem otworzyliśmy zdobywając wiedzę w zakresie właściwego fundamentowania budynków i budowli, wychodząc naprzeciw najtrudniejszym warunkom gruntowym z jakimi można było spotkać się w Europie. Uznaliśmy jednak, że to za mało, i z powodzeniem zaczęliśmy rozszerzać naszą ofertę o nowe usługi i elementy. Stopniowo zaczęliśmy zatrudniać murarzy, następnie dekarzy i specjalistów od pokryć dachowych. W bezpiecznych warunkach i pod okiem ekspertów z wieloletnim doświadczniem rozwijaliśmy nasze kwalifikacje i kompetencje.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Jakość realizowanych przez nas inwestycji stanowi dla nas najwyższy priorytet. W ramach zarządzania jakością zwracamy szczególną uwagę na profesjonalne i nowoczesne projektowanie, odpowiedni dobór materiałów i pracowników, wykonujących prace budowlane, skuteczny nadzór nad procesem realizacji oraz wsparcie w zakresie prawidłowego procesu odbioru budowy. Gwarantowana, bardzo wysoka jakość, jest efektem naszego, ponad 30-letniego, doświadczenia w branży budowlanej.

pexels-expect-best-323781

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji to najważniejszy, obok jakości oraz kosztów wykonania budowy, parametr, decydujący o ostatecznym zadowoleniu klientów. Zdając sobie z tego sprawę, rozwinęliśmy bardzo mocno system budowy z elementów prefabrykowanych, dzięki czemu jesteśmy w stanie skrócić czas realizacji o około 40% w stosunku do tradycyjnego systemu wykonania inwestycji. Odpowiednie planowanie również ma tutaj duże znaczenie. Dlatego też, na bazie wieloletniego doświadczenia, rozwinęliśmy system efektywnego planowania prac, tak, aby nie tracić w procesie realizacji zbędnego czasu.

pexels-life-of-pix-8092

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Optymalizacja kosztów budowy jest wartością, którą jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom, ze względu na posiadane, wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Jest to oczywiście powiązane z optymalnym czasem realizacji budowy, ale również wynika z systemów odpowiedniego projektowania i planowania, skutecznego doboru materiałów i pracowników oraz efektywnego systemu kontroli. Wszystkimi tymi elementami skutecznie zarządzamy w oparciu o wypracowane przez wiele lat systemy naszej pracy.

pexels-pixabay-416405
Poniżej przedstawiamy elementy, z których została złożona oferta Solidnej Ekipy.
Na potrzeby przedstawienia ceny orientacyjnej stworzyliśmy wariant „Podstawowy”, jednak każdy ze składowych może ulec zamianie.

JESTEŚMY PO TO, ABY DOSTOSOWAĆ PRODUKT DO WASZYCH POTRZEB.

Prace ziemne to zakres usług obejmujący wydobycie gruntu, przemieszczenie gruntu lub jego usunięcie. W skład robót ziemnych wchodzi też niwelacja terenu [1] oraz wymiana i zagęszczanie gruntu [2]. Działania te mają na celu przygotować teren pod dalsze prace budowlane.

Płyty

Płyta fundamentowa jest elementem budynku – konstrukcją, która zapewnia bezpośrednie posadowienie budynku na gruncie. Przekazuje obciążenia działające na budynek (użytkowe i oddziaływania środowiska, wiatru i śniegu) oraz ciężar budynku na podłoże gruntowe. Sama również przejmuje oddziaływania podłoża gruntowego. Jest to więc bardzo ważny element budynku, który decyduje o jego trwałości oraz bezpieczeństwie użytkowania.

Ławy

Ława fundamentowa to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów fundamentu. To poziome belki o przekroju prostokąta, które układa się poniżej strefy przymarzania. Istnieje kilka możliwości wykonania ławy fundamentowej. Można zastosować tradycyjną budowę z

deskowaniem, zbrojeniem i zalewaniem betonem lub też postawić na bloczki betonowe, które ostatnią stanowią coraz popularniejsze rozwiązanie. Ława fundamentowa to najniżej położona część tego fundamentu. Na niej wznosi się ściany fundamentowe, a dopiero na nich

ściany zewnętrzne nad poziomem gruntu.

Fundamenty pośrednie

Fundament pośredni, zwany również głębokim, przenosi obciążenia na głębokie warstwy gruntu w sytuacji, gdy te znajdujące się blisko powierzchni charakteryzują się niewystarczającą nośnością lub stabilnością.

Murowana

To najpopularniejsza metoda budowy ścian w domach jednorodzinnych. Ściany wykonuje się z wybranych materiałów konstrukcyjnych np. ceramiki, betonu komórkowego, lub silikatów, które łączy się ze sobą warstwą zaprawy. W zależności od indywidualnych wymagań i preferencji można zdecydować na ścianę jedno- dwu- lub trójwarstwową.

Prefabrykacja betonowa

Prefabrykacja betonu jest metodą produkcji elementów budowlanych z betonu przed ich instalacją na placu budowy, umożliwiającą wykorzystanie betonu zbrojonego. Prefabrykacja betonu, zwana również produkcją prefabrykatów betonowych, jest integralną częścią budownictwa. Obejmuje ona produkcję prefabrykowanych elementów budowlanych w kontrolowanych warunkach fabrycznych, które są następnie transportowane na plac budowy i montowane.

Prefabrykacja drewniana

Ciężki prefabrykat drewniany to elementy konstrukcyjne budynku: ściany wewnętrzne i zewnętrze, strop i dach – elementy posiadają obustronne poszycie i wypełnione są wysokiej klasy izolacją termiczną i akustyczną.

Izodom 2000 Polska

Przełomowa technologia szalunku traconego o nazwie IZODOM2000 polega na szybkim układaniu szalunku z materiału izolacyjnego na całą wysokość kondygnacji, a następnie wypełnianiu go betonem. Na system IZODOM2000 składa się ponad 100 elementów, które łączy się jak klocki. Ta liczba elementów sprawia, że budować można szybciej, gdyż do minimum ograniczona jest konieczność prac na placu budowy. Elementy ścienne wytwarzane przez Izodom pozwalają budować ściany zewnętrzne, wewnętrzne oraz działowe z produktów o zróżnicowanej izolacyjności. Można z nich wznosić budynki mieszkalne: wielopiętrowe i domy jednorodzinne, szkoły, szpitale, hale produkcyjne, a nawet baseny.

System 3E

SYSTEM 3E to unikalna polska technologia budowy domów, opatentowana na całym świecie. Znakomite właściwości perlitu, z którego wytwarzane są bloczki SYSTEMU 3E w połączeniu z ich charakterystycznym, opracowanym w oparciu o proste, ale przemyślane zasady geometrii

kształtem umożliwiają bardzo szybkie wznoszenie domów.

Monolityczne

Strop monolityczny to inaczej STROP WYLEWANY Z BETONU. Taka konstrukcja wymaga oczywiście zbrojenia w postaci stalowych prętów, które mogą być jednokierunkowe lub dwukierunkowe (krzyżowe). Pionowe i poziome zbrojenia posiada wieniec stropowy, który jest elementem, na którym strop opiera swój ciężar na ścianach nośnych.

Prefabrykowane

Stropy prefabrykowane są to stropy, które są przygotowywane fabrycznie. Na plac budowy trafiają już jako gotowy produkt, który może być właściwie od razu wykorzystany w pracach budowlanych. Jednym z kluczowych etapów budowy stropu prefabrykowanego jest wylewanie betonu.

Drewniane

Mogą być wykorzystywane we wszystkich budynkach, jednak stosuje się je głównie w domach drewnianych. W murowanych najczęściej wykonuje się je jako strop poddasza. Stropy drewniane są lekkie, łatwe i szybkie w wykonaniu oraz ewentualnej przebudowie. Ten rodzaj stropów bez odpowiedniego zabezpieczenia nie jest odporny na ogień. Nie są też tak wytrzymałe i nie izolują tak dobrze akustycznie, jak stropy betonowe. Odpowiednio wykończone stanowią jednak wyjątkową ozdobę wnętrza. Stropy drewniane zwykle są belkowe, żebrowe lub belkowo-żebrowe. Do budowy STROPÓW BELKOWYCH stosuje się belki z litego drewna albo prefabrykowane

Wiązar

Wiązary dachowe są rodzajem odpowiednio przygotowanej, prefabrykowanej więźby dachowej. Jej zadaniem jest m.in. zapewnienie bezpiecznego przenoszenia obciążeń powstałych od ciężaru konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, śniegu i wiatru na konstrukcję ścian

Więźba

Więźba dachowa – drewniany szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego na konstrukcję nośnych ścian budynku. Więźby należą do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sił między poszczególnymi elementami więźby odbywa się przez złącza ciesielskie.

Standardowe pokrycia

Pełnią ważną i oczywistą funkcję. Chronią wnętrze budynku przed deszczem, śniegiem i gradem i silnym wiatrem. Szczelnie zamykają konstrukcję budynku i uniemożliwiają ewentualne przecieki. Dobrze wykonany dach to także gwarancja, że nie będziesz borykał się z nadmierną utratą ciepła. Zarówno PŁYTY DACHOWE, jak i folie, membrany, kalenice, gąsiory i profile tworzą solidną i zwartą część domu, której niestraszne są najcięższe warunki pogodowe. Dach również stabilizuje cały budynek, co ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Dach solarny

Dach solarny 2w1 to dach zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi [1]. Spełnia wszystkie funkcje tradycyjnego dachu – chroni budynek przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i jednocześnie wytwarza energię elektryczną. Innowacja polega na tym, że zewnętrzna warstwa dachu zbudowana jest z monokrystalicznych modułów typu glass-glass, które przekształcają promienie słoneczne w energię elektryczną.

Stolarka okienna

Stolarka okienna to inaczej rama, w której mieści się szyba, ale również wszelkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego zamontowania okien w ścianach. Wbrew pozorom, wnętrze stolarki okiennej jest bardzo skomplikowane.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa to przede wszystkim drzwi zewnętrzne, dostępne na przykład u renomowanego producenta, oraz drzwi wewnętrzne. Te ostatnie dzielą się na rozwierane, przesuwane, składane oraz wahadłowe.

Izolacja elewacji

Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych i elewacji – Nakładanie zaprawy tynkarskiej, malowanie. W systemach ociepleń jako warstwę wykończeniową stosuje się tynki cienkowarstwowe odpowiednie do określonego systemu ociepleń. Nakłada się je dopiero po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojącej

Budynku

Najczęściej stosowane systemy ogrzewania budynku wykorzystujące energię odnawialną to m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy pelety. Ze względu na warunki w naszym kraju, są one uzupełniane okresowo konwencjonalnymi nośnikami energii (np. prądem).

Wentylacja z rekuperacją działa przy pomocy centrali, która w sposób mechaniczny nawiewa przez odpowiednie kanały świeże powietrze, a wyciąga zużyte. Urządzenia takie posiadają wbudowane wymienniki ciepła. Pozwalają one na odebranie wysokiej temperatury ze zużytego powietrza i podgrzać nią te, które jest nawiewane z zewnątrz. W ten sposób zmniejszane są straty ciepła powodowane przez wentylację. Centrale pozwalają również na filtrowanie świeżego powietrza, co zapobiega przedostawaniu się smogu do mieszkania.

Elektryczna

Część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Wodna

Instalacja wodociągowa (lub instalacja wodna) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Kanalizacja

Infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów służących do zbierania, transportu i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód deszczowych za pomocą kanałów ściekowych.

Inteligentny budynek

Inteligentny dom (z angielskiego: Smart Home) to zbiorcza nazwa dla systemów i urządzeń do automatyki domowej. Innymi słowy, inteligentny dom to taki, z którym domownicy są w stanie się porozumieć i któremu mogą wydawać różnego rodzaju polecenia.

Potrzebujesz pomocy lub więcej informacji zapraszamy do kontaktu